Home

Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa potrzeba człowieka. Pewność i spokój dodają śmiałości i rozmachu naszym działaniom. Warunkiem ich powodzenia jest świadomość istniejących zagrożeń i ryzyka.

Ubezpieczenie to najlepszy fundament dla wszelkich zamierzeń i przedsięwzięć. Zadaniem BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO jest stworzenie jak najlepszego ubezpieczenia, w  jak  najwyższym stopniu zabezpieczającego interesy ubezpieczonego oraz wskazanie sposobów zminimalizowania ryzyka.

NASZE ATUTY

A) Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

Członkowie zarządu spółki oraz jej pracownicy posiadają (10-letnie) doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, tak w agencjach ubezpieczeniowych, jak i w zakładach ubezpieczeń oraz w charakterze brokerów ubezpieczeniowych.

B) Nowatorstwo

Brokerzy zatrudnieni w Eon Brokers chętnie sięgają po nieznane na naszym rynku ubezpieczeniowym produkty i adaptują je do polskich warunków, często są pionierami. Tworzą autorskie programy ubezpieczeniowe, których podstawą są indywidualne potrzeby klientów a nie standardowe pakiety ubezpieczeń oferowane przez Ubezpieczycieli.

C) Międzynarodowe kontakty (możliwość znalezienia ubezpieczenia poza granicami Polski)

Spółka utrzymuje stałe kontakty z zagranicznymi brokerami ubezpieczeniowymi, sieciami i organizacjami brokerskimi, a także towarzystwami ubezpieczeniowymi i reasekuratorami.  Zapewnia to dostęp do nowatorskich rozwiązań ubezpieczeniowych, możliwość szybkiego
i stałego modyfikowania oferty, a także, w razie niemożności znalezienia pokrycia na rynku polskim, znalezienia odpowiedniego rozwiązania na zagranicznych rynkach ubezpieczeniowych.

D) Lokalny charakter

Siedzibą spółki są Łaziska Górne i rynek śląski jest jej rynkiem macierzystym. Stąd głównym obszarem działania Eon Brokers są województwa: śląskie, małopolskie i opolskie. Znajomość specyfiki tych regionów jest niewątpliwym atutem spółki. Jednakże Eon jest brokerem ogólnopolskim
i mimo nacisku na regiony południowe, rozwijamy działalność na terenie całego kraju.

E) Znajomość realiów rodzimego biznesu

Doświadczenie właściciela spółki, prywatnego przedsiębiorcy, przekłada się na wyjątkową, nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną znajomość potrzeb – w tym ubezpieczeniowych – polskich przedsiębiorców, wiedzę nt. meandrów prowadzenia prywatnego biznesu w Polsce, co umożliwia szybką i sprawną identyfikację ryzyk i zagrożeń.

F) Nacisk na nowoczesną obsługę klientów z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych i internetu

WYKRESEon Brokers jest firmą nowoczesną, chętnie sięgającą do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu usprawnienia pracy brokera, a także podniesienia poziomu obsługi.

Na zlecenie brokera jedna z firm informatycznych przygotowała program do bezpośredniej obsługi polis i szkód. Program zapewnia bezpośredni dostęp on-line do bazy Eon Brokers. Każdy klient otrzymuje indywidualne hasło, które pozwoli na wejście do części bazy dotyczącej tylko i wyłącznie jego ubezpieczeń.

Takie nowatorskie rozwiązanie pozwala na bezpośrednią kontrolę działań brokera, zasięgnąć dokładnych informacji nt. poszczególnych polis, ich zakresów, terminów płatności, pozwala na natychmiastowe zgłoszenie brokerowi faktu zaistnienia szkody, tak by mógł on jak najszybciej poinformować Ubezpieczyciela i rozpocząć procedurę likwidacyjną. Program da także możliwość śledzenia procedury likwidacji oraz jej rezultatów – wysokość świadczeń, konsumpcja sumy ubezpieczenia, rezerwa szkodowa. Dostęp on-line zapewnia także stały kontakt  z brokerem za pomocą wewnętrznej poczty.